טופס בקשה לקבלת הלוואה -קרן הלוואות וועד עובדי מרכז השלטון המקומי

מינהל * שדה חובה

הנני פונה לקבלת הלוואה על חשבון משכורתי בעתיד,ומבקש/ת סכום של :

סכום הלוואה * שדה חובה

הנני מתחייב להחזיר סכום של 

ש"ח כל חודש,שירד ממשכורתי ולהחזיר את ההלוואה תוך 
חודשים.

ידוע לי כי מתן ההלוואה נתון לשיקול דעתו של וועד העובדים,ובכפוף לסיום החזר הלוואה קודמת

ידוע לי כי במידה ואסיים את עבודתי במרכז,ינוכה מלוא יתרת סכום ההלוואה בהתחשבנות הסופית.

Browser not supported