הנני מאשר את תמיכתי בהליך שתבצע מש"מ כאמור

 

Browser not supported

 

 

 

הסמכת מרכז השלטון המקומי להקמת ענן היברידי וענן מאובטח 

מרכז השלטון המקומי כגוף המתכלל במגוון רב של נושאים, רואה עצמו כגורם המתכלל בתחומי הדיגיטציה השונים, משכך פרסם שני RFI אשר מטרתם לקבל מידע מהספקים והיצרנים השונים בשני תחומים, טרם יציאה למכרזים.

  • הקמת ענן היברידי לשרותי אחסון ושירותים עבור הרשויות.
  • הקמת ענן מאובטח עבור הרשויות אשר יספק הגנות מפני התקפות בתחומי אבטחת המידע השונים.

את תכולת העננים המלאה ניתן לראות בקישורים הבאים :

https://drive.google.com/file/d/10vG4qIuE8N6eRylL7uvww-r9gAu9s-2l/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1ve78oClytgdlKI7wdgJZMfMPleHmO-6a/view?usp=sharing

נבקש את אישורכם העקרוני הרצ"ב לטובת קידום הנושא כגורם מתכלל והצטרפותכם לפרויקט. נבהיר כי חתימה על ההסכמה אינה מחייבת את הרשות המקומית להצטרף בעתיד לשירות כי אם שומר על זכותה להצטרף אליו כשתבחר וככל שתבחר.