מרכז השלטון המקומי

בהתאם לתשובות שמסרתי בכניסה למקום העבודה להלן תשובתיי גם בכתובים :

.

א. אני מצהיר \ה כי ערכתי היום בדיקה למדידת חום גוף,בה נמצא כי חום גופי אינו עולה על 38 מעלות צלזיוס וכי לא היה לי חום כאמור בשבוע החולף.

ב. אני מצהיר כי איני משתעל\ת וכן כי אין לי קשיים בנשימה.

ג. לא באתי במגע עם חולה קורונה בשבועיים האחרונים.

Browser not supported