הכשרת פקחי הרשות המקומית לאכיפת  הנחיות הקורונה ועטיית מסכות בהתאם להנחיות השעה 

 

סוג רשות * שדה חובה

התחיבויות ודגשים :

  • הנני מתחייב/ת בשם הרשות להעביר תשלום בסך 200 ₪ לנרשם בהתאם לרשימת המשתתפים, זאת לא יאוחר מיום סיום הקורס.
  • ידוע לי כי לא ניתן לבטל ו/או לשנות נרשמים לאחר שליחת הטופס.
  • קראתי את הכללים וההנחיות המצ"ב והנני מתחייב/ת בשם הרשות למלא את כל התנאים הרשומים במסמך זה.    ידוע לי כי ללא הסדרת התשלום וללא מעבר מבחן סיום, לא תאושר לפקח/ית תעודת הסמכה.  

Browser not supported