איזו מערכת CRM מותקנת ברשות * שדה חובה

איזו מערכת משמשת לצורך גבייה * שדה חובה

באיזו מערכת משתמשים בוועדה לתכנון ובניה * שדה חובה

איזו מערכת משמשת את הרשות לצורכי שכר * שדה חובה

באיזו מערכת GIS משתמשים ברשות * שדה חובה

באיזו מערכת אתם משתמשים לקליטת קבצים ממרשם אוכלוסין * שדה חובה

באיזו מערכת משתמשים באגף הרווחה * שדה חובה

 

 

פרטים אישיים