1
פתרון
3
מאפייני רשות רלוונטית
4
היערכות הרשות
5
פרויקטים לדוגמא

הוספת פתרון חדש

פתרונות נוספים יהיה ניתן להוסיף בטופס נפרד

תועלת לרשות * שדה חובה

חוכמה נוספת

 

 

גאנט משימות
מספר משימהשם משימהתיאורחובה?תפקיד האחראי

פרויקטים
שם הפרויקטשם הרשות המקומיתעלות (סדר גודל)זמןאימייל איש קשר ברשותאימייל איש קשר - ספק

* על מנת שהפרויקט יוצג באתר, יש לציין איש קשר ברשות

 

אני מאשר הצגת הפרטים להלן בפורטל חדשנות מוניציפאלית של המרכז לשלטון מקומי * שדה חובה