רישום לקורס הכשרת מפקחים לאכיפת חקיקת הקורונה מחזור ו'

תאריכי הקורס :

יום ג'-14.07.20 בין השעות 9:00-12:45.

יום ד'- 15.07.20 בין השעות 9:00-12:45.

יום ה' -16.07.20 בין השעות 9:00-13:15.

סוג רשות * שדה חובה