שאלון בנושא ליווי השעות בחינוך המיוחד

שאלון זה יסייע למרכז השלטון המקומי להציג למשרד החינוך והאוצר את פערי התקצוב בליווי ההסעות בחינוך המיוחד.
נבקשכם למלא את השאלון לפי נתוני שנת תש"פ, וככל שאין בנמצא – הנתונים העדכניים ביותר בידכם.

מתוכם:

 

 

 

 

 

 

6. הנתונים מתייחסים לשנת: * שדה חובה