דלג לתוכן העמוד

המחלקה העסקית

יעוץ כלכלי למימון ופיתוח עסקי

הרצאות ניהול, הדרכות לדירקטורים-נושאי מישרה-מנהלי חברות-בעלי עסקים,

בדיקות כדאיות כלכלית להשקעות, תקציב-תמחיר-המחרה,

תכניות עסקיות, הבראה וייעול,

שיפור תזרים המזומנים-ניהול פיננסי-מימון בנקאי וחוץ-בנקאי