רישום לקורס הכשרת מפקחים לאכיפת חקיקת הקורונה מחזור ה

תאריכי הקורס :

יום ד'-08.07.20 בין השעות 9:00-12:45.

יום ה'- 09.07.20 בין השעות 9:00-12:45.

יום ב' -13.07.20 בין השעות 9:00-13:15.

סוג רשות * שדה חובה