רישום לקורס הכשרת מפקחים לאכיפת חקיקת הקורונה מחזור ז'

תאריכי הקורס :

יום א'-19.07.20 בין השעות 9:00-12:45.

יום ב'- 20.07.20 בין השעות 9:00-12:45.

יום ג' -21.07.20 בין השעות 9:00-13:15.

סוג רשות * שדה חובה