רישום לקורס הכשרת מפקחים לאכיפת חקיקת הקורונה מחזור ח'

תאריכי הקורס :

יום א'-26.07.20 בין השעות 9:00-12:45.

יום ב'- 27.07.20 בין השעות 9:00-12:45.

יום ג' -28.07.20 בין השעות 9:00-13:15.

סוג רשות * שדה חובה