הכשרת מפקחי רישוי עסקים, אכיפת תו סגול ועטיית מסיכה מחזור יג''

תאריכי הקורס :

יום א'-08.11.20 בין השעות 9:00-12:45.

יום ב'- 09.1110.20 בין השעות 9:00-12:45.

יום ג' -10.11.20 בין השעות 9:00-13:15.

סוג רשות * שדה חובה