הכשרת מפקחי רישוי עסקים, אכיפת תו סגול ועטיית מסיכה מחזור יג''

תאריכי הקורס :

יום ב'-19.10.20 בין השעות 9:00-12:45.

יום ג'- 20.10.20 בין השעות 9:00-12:45.

יום ד' -21.10.20 בין השעות 9:00-13:15.

סוג רשות * שדה חובה