מפגש השלמה לעטיית מסכות ואכיפת תו סגול מחזור 5'

תאריכי הקורס :

יום ג'- 22.09.20 בין השעות 9:00-12:00.  

 

סוג רשות * שדה חובה