הכשרת מפקחי רישוי עסקים, אכיפת תו סגול ועטיית מסיכה מחזור יא''

תאריכי הקורס :

יום ה'-1.10.20 בין השעות 9:00-12:45.

יום א'- 4.10.20 בין השעות 9:00-12:45.

יום ב' -5.10.20 בין השעות 9:00-13:15.

סוג רשות * שדה חובה