הכשרת מפקחי רישוי עסקים, אכיפת תו סגול ועטיית מסיכה מחזור יד''

תאריכי הקורס :

יום א'-20.12.20 בין השעות 9:00-12:45.

יום ב'- 21.12.20 בין השעות 9:00-12:45.

יום ג' -22.12.20 בין השעות 9:00-13:15.

סוג רשות * שדה חובה