מפגש השלמה לעטיית מסכות ואכיפת תו סגול מחזור 8

תאריכי הקורס :

יום ג'- 10.11.20 בין השעות 09:00 - 12:00.  

 

סוג רשות * שדה חובה