הכשרת מפקחי רישוי עסקים, אכיפת תו סגול ועטיית מסיכה מחזור יב''

תאריכי הקורס :

יום ג'-13.10.20 בין השעות 9:00-12:45.

יום ד'- 14.10.20 בין השעות 9:00-12:45.

יום ה' -15.10.20 בין השעות 9:00-13:15.

סוג רשות * שדה חובה