הכשרת מפקחי רישוי עסקים, אכיפת תו סגול ועטיית מסיכה מחזור טו'

תאריכי הקורס :

יום א'-17.01.21 בין השעות 9:00-12:45.

יום ב'- 18.01.21 בין השעות 9:00-12:45.

יום ג' -19.01.21 בין השעות 9:00-13:15.

סוג רשות * שדה חובה