הכשרת מפקחי רישוי עסקים, אכיפת תו סגול ועטיית מסיכה מחזור טז'

תאריכי הקורס :

יום ב'-26.04.21 בין השעות 9:00-12:45.

יום ג'- 27.04.21 בין השעות 9:00-12:45.

יום ד' -28.04.21 בין השעות 9:00-13:15.

סוג רשות * שדה חובה