הכשרת מפקחי רישוי עסקים, אכיפת תו סגול ועטיית מסיכה מחזור טז'

תאריכי הקורס :

יום א'-21.02.21 בין השעות 9:00-12:45.

יום ב'- 22.02.21 בין השעות 9:00-12:45.

יום ג' -23.02.21 בין השעות 9:00-13:15.

סוג רשות * שדה חובה