הכשרת מפקחי רישוי עסקים, אכיפת תו סגול ועטיית מסיכה מחזור טז'

תאריכי הקורס :

יום ג'-20.07.21 בין השעות 9:00-12:45.

יום ד'- 21.07.21 בין השעות 9:00-12:45.

יום א'-25.07.21 בין השעות 9:00-13:15.

סוג רשות * שדה חובה